دانشگاه پیام نور مرکز میاندوآب
صفحه نخست اخبار دانشگاه مقالات علمی آلبوم تصاوير سایت های مرتبط دانلود فايل یادداشت های شما تماس با دانشگاه درخواست تدریس در دانشگاه  
منوی دانشگاه
اخبار دانشگاه
تاریخ خبر : 4 / 7 / 1390     بازديدها : 7265
دروس انتخابی ترم اول(دانشجویان جدید)

 

دانشجویان محترم ورودی جدید(سال 1390) جهت انتخاب واحد به سایت گلستان به آدرس http://reg.pnu.ac.ir مراجعه نموده و بعد از وارد نمودن شماره دانشجویی و شماره شناسنامه(به عنوان رمز) وارد سیستم شده و از منوی     ثبت نام -> ثبت نام اصلی    نسبت به ثبت دروس بر طبق جدول زیر اقدام نمایند.


دانشجویان فراگیری که دروس ترم اول را پاس نموده اند باید از طریق این لینک نسبت به اخذ دروس ترم دوم یا واحدهای مردود شده ترم دانشپذیری  اقدام نمایند.


دانشجویانی که در دانشگاههای دیگر واحد درسی پاس نموده اند جهت تعیین دروس معادل سازی شده و انتخاب درسهای غیر از دروس ترم اول به کارشناسان رشته مربوطه مراجعه فرمایند.

 

الهیات    فقه و مبانی

صرف 1

نحو کاربردی 1

کلام 1

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

تاریخ تحلیل صدر اسلام

منطق 1

فارسی عمومی

15

الهیات    - فلسفه و کلام

صرف 1

نحو کاربردی 1

کلام 1

آشنایی با علوم قرآن و حدیث

تاریخ تحلیل صدر اسلام

منطق 1

فارسی عمومی

15

 

حقوق

مقدمه علم حقوق

حقوق جزای عمومی 1

حقوق اساسی 1

یک درس عمومی

مبانی علم اقتصاد

مبانی جامعه شناسی

مالیه عمومی

15

علوم سیاسی

مبانی علم سیاست

مبانی علم حقوق

یک درس از دروس عمومی

حقوق اساسی(کلیات)

فارسی

13

علوم اجتماعی

یک درس از گروه معارف

کلیات حقوق

مبانی جامعه شناسی-مفاهیم اساسی 1

اصول علم اقتصاد

فارسی

13

حسابداری

یک درس از گروه معارف

زبان خارجه

فارسی عمومی

اقتصاد خرد

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

14

مدیریت دولتی

یک درس از گروه معارف

زبان خارجه

فارسی عمومی

اقتصاد خرد

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

14

مدیریت  جهانگردی

یک درس از گروه معارف

زبان خارجه

فارسی عمومی

اقتصاد خرد

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

14

مدیریت بازرکانی

یک درس از گروه معارف

زبان خارجه

فارسی عمومی

اقتصاد خرد

مبانی و اصول سازمان و مدیریت

14

جغرافیا ی برنامه ریزی  روستایی

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

مبانی جغرافیای روستایی

نقشه خوانی

مبانی زمین شناسی

مبانی جغرافیای جمعیت

زمین در فضا

ریاضیات مقدماتی

یک درس از گروه معارف

16

 

جغرافیا ی برنامه ریزی  شهری

فلسفه و سیر تکوین جغرافیا

مبانی جغرافیای شهری

نقشه خوانی

مبانی زمین شناسی

مبانی جغرافیای جمعیت

زمین در فضا

ریاضیات مقدماتی

یک درس از گروه معارف

16

علوم تربیتی   مدیریت برنامه ریزی

زبان خارجه

یک درس از گروه معارف

فارسی عمومی 1

روانشناسی عمومی 1

کلیات فلسفه

مبانی و اصول مشاوره و راهنمایی

14

تربیت بدنی

یک درس عمومی

آمادگی جسمانی 1

زیست شناسی

آناتومی انسانی

ریاضیات پایه و مقدمات آمار

شیمی

13

مترجمی زبان انگلیسی

فارسی

یک درس از گروه معارف

خواندن و درک مفاهیم 1

گفت و شنود 1

13

روانشناسی

زبان خارجه

یک درس از گروه معارف

فارسی عمومی 1

روانشناسی عمومی 1

کلیات فلسفه

مبانی و اصول مشاوره و راهنمایی

14

ادبیات فارسی

قواعد عربی 1

قرائت عربی 1

رودکی و منوچهری

فرخی و کسایی

تاریخ بیهقی

بدیع

یک درس از گروه معارف

14

ریاضیات کاربردها

یک درس از گروه معارف

یک درس از دروس عمومی

ریاضی عمومی 1

فیزیک پایه پ

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

14

فیزیک حالت جامد

یک درس از گروه معارف

ریاضی عمومی 1

فیزیک پایه پ

آزمایشگاه فیزیک پایه پ

شیمی عمومی 1

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

15

زمین شناسی

یک درس از گروه معارف

یک درس از دروس عمومی

شیمی عمومی

آزمایشگاه شیمی عمومی

زمین شناسی فیزیکی

آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی

بلور شناسی هندسی

15

زیست شناسی

یک درس از گروه معارف

ریاضی 1

شیمی 1

آزمایشگاه شیمی 1

تشریح و مورفولوژی گیاهی

آزمایشگاه تشریح و مورفولوژی گیاهی

زیست شناسی جانوری

آزمایشگاه زیست شناسی جانوری

16

فیزیک هسته ای

یک درس از گروه معارف

ریاضی عمومی 1

فیزیک پایه پ

آزمایشگاه فیزیک پایه پ

شیمی عمومی 1

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

15

شیمی گرایش کاربردی

یک درس از گروه معارف

یک درس از دروس عمومی

شیمی عمومی 1

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

ریاضی عمومی 1

13

شیمی گرایش    محض

یک درس از گروه معارف

یک درس از دروس عمومی

شیمی عمومی 1

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

ریاضی عمومی 1

13

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

فارسی

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

آزمایشگاه کامپیوتر

ریاضی عمومی 1

16

مهندسی فناوری اطلاعات

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

فارسی

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

آزمایشگاه کامپیوتر

ریاضی عمومی 1

16

مهندسی مدیریت اجرائی

اندیشه اسلامی 1

فیزیک پایه 1

ریاضی عمومی 1

اقتصاد مهندسی

فارسی عمومی

زبان عمومی

16

مهندسی مدیریت پروژه

اندیشه اسلامی 1

فیزیک پایه 1

ریاضی عمومی 1

اقتصاد مهندسی

فارسی عمومی

زبان عمومی

16

مهندسی صنایع

اندیشه اسلامی 1

فیزیک پایه 1

ریاضی عمومی 1

اقتصاد مهندسی

فارسی عمومی

زبان عمومی

16

معماری

یک درس از گروه معارف 2 واحد

یک درس از دروس عمومی   1 واحد

ریاضیات و آمار

درک و بیان محیط

بیان معماری 1

کارگاه مصالح و ساخت

14

مهندسی منابع طبیعی

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

فارسی

ریاضیات عمومی 1

شیمی عمومی

گیاه شناسی عمومی

16

مهندسی علوم  کشاورزی

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

فارسی

ریاضیات عمومی 1

شیمی عمومی

گیاه شناسی عمومی

16

 

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

فارسی

ریاضیات عمومی 1

شیمی عمومی

گیاه شناسی عمومی

16

مهندسی کشاورزی-آب و خاک

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

فارسی

ریاضیات عمومی 1

شیمی عمومی

گیاه شناسی عمومی

16

مهندسی کشاورزی-مدیریت و آبادانی روستاها

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

فارسی

ریاضیات عمومی 1

شیمی عمومی

گیاه شناسی عمومی

16

مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

فارسی

ریاضیات عمومی 1

شیمی عمومی

گیاه شناسی عمومی

16

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه

فارسی

ریاضیات عمومی 1

شیمی عمومی

گیاه شناسی عمومی

16

 


 


.:.
اخبار دانشگاه - دانشگاه نیوز
مدیریت و پشتیبانی سایت : مهندس شمسی حاضرين در سايت : 1 نفر       تعداد بازديد ها : 1237281